Březen - měsíc čtenářů 2019

Pedagogická knihovna J. A. Komenského se připojuje k jubilejnímu 10. ročníku celostátní akce Březen - měsíc čtenářů, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků na podporu čtenářské gramotnosti. K celorepublikové akci se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven.

Na čtvrtek 28. března 2019 připravujeme pro naše čtenáře, návštěvníky a pro širokou veřejnost Den otevřených dveří s doprovodným programem. Ten se odehraje symbolicky v den, kdy si připomínáme narození J. A. Komenského. V České republice je 28. březen známý také jako Den učitelů.