31. zasedání Sekce SDRUK pro bibliografii

Pedagogická knihovna J. A. Komenského ve dnech 26. –  27. března hostí 31. zasedání Sekce SDRUK pro bibliografii. Akce je součástí programu 100. výročí založení Pedagogické knihovny.

Zasedání se zúčastní zástupci bibliografických pracovišť krajských vědeckých knihoven a specializovaných knihoven z celé ČR. Předmětem jednání sekce bude např. spolupráce na budování národního systému české analytické bibliografie.

Ke stažení: