České menšinové školství v Československé republice : ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem

Druh
Popis

autor Michal ŠimáněBrno : Masarykova univerzita, 2019

Hlavní cílem publikace je na základě historicko-pedagogického výzkumu představit každodenní život českých obecných menšinových škol v období první Československé republiky v širším společensko-historickém kontextu.