Expozice jako místo pro vzdělávání : metodika k tvorbě expozic zohledňujících vzdělávací potřeby návštěvníků

Druh
Popis

autor Petra ŠobáňováBrno : Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2017

Muzejní expozice jako prezentační a edukační médium. Typy expozičních prostředků a jejich význam pro učení návštěvníka. Typy expozic a možné přístupy k jejich tvorbě. Inovativní prvky podporující vzdělávání návštěvníků. Pedagogické zásady v expozici. Doporučení k tvorbě expozice jako edukačního média.