Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu

Druh
Popis

autor Jana Poche Kargerová a kol. V Praze : Pasparta, 2019.

Nové přístupy ke spolupráci vyučujících s rodinami dětí, které vycházejí z programu Začít spolu a opírají se o jeho standardy.