Efektivní způsoby výuky čtení v cizím jazyce

Druh
Popis

autor Eva Rybárová, který otiskl časopis Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům, roč. 62, č. 1 (2018/2019), s. 5-12.

Čtení v cizím jazyce je pro žáky velmi náročné, učitel by jim měl přiblížit metody a postupy, které podle své potřeby mohou při práci s textem využít. Článek představuje zásady a strategie podporující porozumění textu (např. strategie propojování, předvídání, usuzování, vizualizace, shrnování aj.). Uvádí příklady otázek nebo grafických záznamů napomáhajících pochopení cizojazyčného textu. Radí učitelům, jak těmto strategiím žáky učit a jak vybírat texty.