Vizuálie v geografickém vzdělávání = Visuals in Geography Education : přehledová studie : a Review

Druh
Popis

autoři Tomáš Janko, Petr Knecht, Silvie Rita Kučerová, Jan Daniel Bláha, který otiskl časopis Scientia in educatione, roč. 9, č. 2 (2018), s. 4-21

Narativní přehledová studie se na základě analýzy odborné literatury z oblasti kognitivní psychologie a pedagogických věd pokouší zjistit, jak je možné teoreticky ukotvit učení se ze zpracování vizuálních geografických informací, jak je možné operacionalizovat geografické vizuálie pro potřeby zkoumání školní výuky zeměpisu, případně pro potřeby tvorby zeměpisných učebnic a atlasů, a zda je možné na základě zmapování současného stavu poznání vyvodit doporučení ohledně vizualizace geografických jevů, která bude srozumitelná žákům.