Školní a mimoškolní vzdělávání žáků z vyloučených lokalit

Druh
Popis

autoři Anna Páchová, Dana Bittnerová, Helena Franke, Miroslav Rendl, Irena SmetáčkováPraha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra psychologie, 2018.

Kvalitativní studie: vzdělávání romských dětí v perspektivě dospělých aktérů a aktérek. Zadání a cíle výzkumu. Metody práce. Výsledky kvantitativní části. Rozdíly mezi lokalitami. Hledání souvislostí.