Děti a problémy v chování : etopedie v praxi

Druh
Popis

autor Miluše Hutyrová a kol. Praha : Portál, 2019

V publikaci se prolínají pohledy odborníků různých profesí (od etopedů, psychologů, sociálních pracovníků až po psychiatry a právníky) na problematiku rozličných příčin, projevů a důsledků rizikového a problémového chování, ADHD i tzv. poruch chování. Kazuistiky a příklady z praxe, které napomohou porozumění problémovému chování.