Role rodičů, učitelů a moderních technologií v rozvoji čtenářské gramotnosti žáků 4. tříd ZŠ v České republice : sekundární analýza PIRLS 2016

Druh
Popis

autoři Monika Brusenbauch Meislová et al. Praha : Česká školní inspekce, 2019.

Vymezení a hodnocení čtenářské gramotnosti v rámci šetření PIRLS. Předškolní vzdělávání žáků a jeho vliv na čtenářskou gramotnost. Kvalita učitele, faktor motivace a spokojenosti a uplatňované postupy práce s žáky při výuce čtení. Využívání ICT v rámci výuky.