Pražská muzejní noc

Pražská muzejní noc v roce 2015

Ač Pražské muzejní noci příliš nepřálo počasí a v rekonstruované budově ve Valdštejnské ulici tak návštěvníci nemohli využít krásné atrium, navštívilo oba otevřené objekty téměř 1100 návštěvníků.
V budově muzea ve Valdštejnské ulici vyslechli koncert „Šťastní žáci“ sestavený z písní J. J. Ryby, vyzkoušeli si japonskou kaligrafii či psaní brkem a násadkou a shlédli stálou expozici Odkaz Komenského a výstavy Jakub Jan Ryba a česká škola 18. století a Wingmen.
Pracovnice Pedagogické knihovny v Mikulandské ulici připravily „řemeslné hrátky“, v nichž si nejen dětští návštěvníci vyzkoušeli dovednost svých rukou. Prohlédli si také výstavu dětských kreseb ze soutěže „Čteme se slonem Bobem 2015“.

Pražská muzejní noc v roce 2014

Pražská muzejní noc , která se konala 14. června 2014, proběhla (na rozdíl od loňské) v řádném červnovém termínu za krásného počasí. V letošním roce již nebyla k dispozici populární brožurka zdarma, návštěvníci ji měli k dispozici na webových stránkách Pražské muzejní noci. V letošním roce se poprvé zapojila i Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Mikulandské ulici.

Hitem doprovodného programu v muzeu se stala projekce didaktických filmů o branné výchově a soutěž v oblékání plynových masek a protichemických obleků.

Prohlédněte si vybrané fotografie z akce.

Těšíme se na shledanou v roce 2015!


Pražská muzejní noc v roce 2013

Pražská muzejní noc roku 2013 byla velmi dobrodružná. Původně se měla konat v sobotu 8. června, avšak v neděli 2. června začaly řadu míst včetně Prahy ohrožovat povodně. Ještě v nedělní podvečer pracovníci muzea museli preventivně evakuovat výstavu „Poklady čtyř staletí“. V úterý 4. června pak byla Pražská muzejní noc v původním termínu zrušena a přeložena na 14. září. V tomto termínu se také uskutečnila, i když s menší návštěvností, neboť zároveň probíhala akce Oživená nábřeží a hrály se semifinálové zápasy Davis Cupu mezi ČR a Argentinou.

Protože výstavní i doprovodný program se velmi změnil, nebyly k dispozici tolik oblíbené brožurky. Přes všechny tyto změny si návštěvníci do muzeí a galerií našli cestu. Doufáme, že další Pražská muzejní noc, která proběhne 14. června 2014, bude o poznání klidnější.

Původní doprovodný program se nezměnil – návštěvníci se opět setkali s pokusy, které předváděli malí debrujáři; mohli si vyzkoušet lepení plastových modelů bojové techniky s klubem Prosek Panthers. Obdiv si zasloužili roboti, které sestavili studenti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické F. Křižíka v Praze 1 a s nimiž mohli návštěvníci závodit. Připraveny byly i komentované prohlídky pro neslyšící. Návštěvníci si mohli vyzkoušet i písařskou dílnu, v níž byly naostřeny brky a připraveny barvy pro iluminátory. Pro nejmenší návštěvníky byl přichystán „Předškolákův koutek“ s řadou didaktických her. Jedinou změnou oproti původnímu chystanému programu byla výstava „Komenského fascinující Labyrint svět a ráj srdce“, která nahradila výstavu „Poklady čtyř staletí“.

Mgr. Magdaléna Šustová

Ke zhlédnutí: Reportáž iPraxeTV v rámci Týdne vědy a techniky.


Muzejní noc 2012 je za námi

Žádný jiný den volného vstupu nepřivede do muzeí tolik návštěvníků jako Muzejní noc. Pro zaměstnance to znamená příjemnou jistotu, že se jejich instituce – po zbytek roku veřejností pohříchu spíše opomíjená – dostane do centra dění a zájmu tisícovek lidí. Tato jistota s sebou ale zároveň nese i odpovědnost při tvorbě doprovodného programu: Muzejní noc by neměla být v povědomí veřejnosti zafixována jako vytrvalostní závod typu maratonského běhu, kdy je potřeba ve vyhrazeném čase oběhnout co nejvíce muzeí a posbírat co nejvíce razítek do knížečky. Většina lidí sice má k podobnému sportovnímu pojetí sklony, je ale právě na muzeích, aby dokázala návštěvníky zaujmout a udržet na místě.

Pedagogické muzeum vsadilo při letošní Muzejní noci na program určený pro rodiny s dětmi, protože právě děti patří mezi velmi silnou návštěvnickou skupinu: Muzejní noc je pro ně lákavá už tím, že nemusí do postele tak brzo jako obvykle. V souladu se svým názvem a posláním se naše muzeum snažilo nabídnout dětem program, který by jim zábavnou a nenásilnou formou přinesl nové poznatky a vzdělání. Hlavní atrakcí se proto letos staly „populární přírodní vědy“ v podání mladých debrujárů. Jednoduché chemické a fyzikální pokusy slavily úspěch nejen u dětí, ale i u většiny rodičů. Všichni nadšeně přicházeli na kloub optickým klamům, zkoumali zákonitosti pohybu těles v kapalinách a ti nejzručnější se naučili i kousek vpravdě kouzelnický – protažení špičaté špejle balónkem, aniž by se vyfouknul. S velkým ohlasem se ale setkal i další program, kde si návštěvníci mohli vyrobit svůj vlastní list papíru anebo pozorovali výrobu bonbónů „fialky“. Nenudili se ani předškoláci, kteří skládali puzzle ze školních obrazů nebo si v replice prvorepublikového kupeckého krámu hráli na obchod. Jakousi stálicí Pedagogického muzea je písařský koutek s možností vyzkoušet si psaní brkem – i zde se do úzkých škamen s oblibou nasoukají i leckdy rozložitější dospělí.

Slova o velkém úspěchu rodinného programu v Pedagogickém muzeu by se mohla jevit jako fráze, ba co hůř - jako nepatřičná samochvála. Ať nám tedy vystaví vysvědčení bezmála tři tisícovky lidí, kteří si k nám letos o sobotní noci 9. června našli cestu a nezřídka zde strávili několik hodin. O jejich názoru snad dostatečně vypovídají přiložené fotografie.


Pražská muzejní noc - sobota 9. 6. 2012 od 19 hod. do 01 hod.

Kompletní program všech zúčastněných institucí a organizace pražské MHD na: www.prazskamuzejninoc.cz

Ve všech institucích vstup zdarma!


PROGRAM MUZEJNÍ NOCI 9. 6. 2012 v Pedagogickém muzeu 

Valdštejnská 20, Praha 1


Expozice: Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě

Jediná muzejní expozice v ČR, která mapuje vývoj českého školství a vzdělanosti od raného středověku do současnosti.


Výstava: Od Marie Terezie po dnešek. Školní vysvědčení v proměnách času

Unikátní výstava věnovaná proměnám dokumentu, který někteří ukrývají, jiní se s ním chlubí. Víte, že nejstarší vysvědčení nejsou psána na úředních tiskopisech? A že dříve byla vysvědčení grafickým skvostem? Seznamte se s prospěchem známých osobností českých dějin!


Písařský koutek

Vyzkoušejte si psaní brkem a násadkou ve starých školních lavicích!


Výroba papíru

Dílna pro šikuly, ve které si vlastnoručně vyrobí list papíru.


Debrujárské pokusy aneb populární přírodní vědy

Setkejte se s malými debrujáry, kteří Vás přesvědčí o tom, že fyzika a chemie jsou všude okolo nás a objevování přírodních zákonů může být velmi zábavné.


Před-Školákův koutek
Rčení „učení = mučení“ v našem muzeu neplatí. Pro děti je nachystána spousta her, ve kterých si mohou upevnit svoje znalosti písmen, číslic i čtení. Šikulové mohou skládat puzzle či si zahrát hru „Veselá množilka“.


Kupecký krám

Replika obchodu z doby První republiky, ve kterém (nejen) děti mohou prodávat.


Výroba bonbonů

Sladká odměna pro všechny generace – na vlastní oči uvidíte, jak se vyrábí legendární bonbony fialky a můžete si je i koupit.


Program vznikl ve spolupráci s těmito školami a organizacemi:

Střední odborné učiliště potravinářské v Jílovém u Prahy

Šenflukova 220, Jílové u Prahy

www.soupjilove.cz

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická

Hellichova 22, Praha 1

www.graficka-praha.cz

Asociace malých debrujárů ČR

Kluby při ZŠ Břečťanová II., Praha 10 a ZŠ Jakutská, Praha 10

www.debrujar.cz