Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání

Druh
Popis

autoři Miloň Potměšil a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018.

Inkluzivní vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní a střední odborné vzdělávání. Příprava pedagogů na práci s dětmi se SVP. Pocity, postoje a obavy pedagogických pracovníků směrem k inkluzivnímu vzdělávání. Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání.