Cyrill mudřec a Method mnich

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského zahájilo ve středu 18. 9. 2013 výstavu „Cyrill mudřec a Method mnich“, která byla připravena pracovníky knihovny v rámci 1150letého výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu. Vzhledem k objemu vystavovaných exponátů je výstava instalována v obou patrech budovy knihovny v Mikulandské ulici 5. Výstava je otevřena v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hodin.

Výstava čerpající výhradně z fondu pedagogické knihovny sleduje vývoj cyrilometodějské tradice a měnící se výuku o Cyrilu a Metoději v návaznosti na politiku dané doby. Návštěvník se postupně seznámí s ukázkami historických učebnic dějepisu i českého jazyka, čítanek, odborné literatury, periodik i literatury pro děti a mládež ze Sukovy knihovny pojednávajících o Cyrilu a Metodějovi. Výstava je rozšířena poutavými příběhy o hlaholici. Prvním je spis „O písmenech“ od Mnicha Chrabra, vzniklý v 10. století, a druhým je pojednání grafika Jiřího Šindlera o písmu hlaholice a o vytvoření tiskového hlaholského písma pro vydání staroslověnského misálu. Výstava je doplněna tematickými školními obrazy a filmy z fondu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Krátké školní filmy lze shlédnout přímo ve výstavních prostorách.

V souvislosti s daným tématem byla připravena také ojedinělá publikace „Cyrill mudřec a Method mnich“; ukázky z historických učebnic a odborné literatury z fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského, kterou lze za 60,- Kč zakoupit jak v budově muzea ve Valdštejnské ulici 20, tak v budově knihovny v Mikulandské ulici 5.

Ke stažení