Participace v umění a ve výchově

Druh
Popis

autoři Hana Stehlíková Babyrádová, Alena Drury Sojková (eds.). Praha : Dokořán ; Brno : Masarykova univerzita, 2021.

Umělecká tvorba jako taková není zaměřovaná pouze na produkci hmotných děl, ale je ji nutno vnímat taktéž jako formu intervence do modelů lidského chování, do navazování vztahů mezi lidmi a navazování kontaktů člověka s prostředím, v němž žije. Zahrnuje šest volně navazujících kapitol, které řeší otázky participativního umění v rámci teorie umění a umělecko-pedagogické praxe.