Historici mezi vědou a vědní politikou = Historians between science and science policy

Druh
Popis

autor Jaroslav PánekPardubice : Univerzita Pardubice, 2016.

Kniha se zaměřuje na problémy historiografie v uplynulém čtvrtstoletí. První oddíl se věnuje budování organizačních základů činnosti historiků po roce 1989. Druhý oddíl zachycuje diskuse o povaze historického výzkumu. Třetí oddíl se obrací k postavení české historiografie ve světě. Čtvrtý oddíl se zabývá hodnocením humanitních věd. Pátý oddíl předkládá pohledy na proměny Evropy na počátku nového tisíciletí a klade otázku, zda historici mohou k tápání světa povědět něco podstatného.