České školy a krajanské spolky v zahraničí

Výstava „Tady nová republika“ v české škole v San Diegu (USA)

V rámci oslav 100. výročí vzniku Československa proběhla 4. listopadu 2018 v americké Czech School San Diego prezentace výstavy Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Výstava „Tady nová republika“ v české škole v San Diegu (USA)Výstava „Tady nová republika“ v české škole v San Diegu (USA)Výstava „Tady nová republika“ v české škole v San Diegu (USA)

Výstava „Tady nová republika“ podruhé v České škole Řím

Výstava Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského „Tady nová republika“ tentokrát proběhla u příležitosti slavnostního zasedání České školy Řím ke 100. výročí vzniku Československa a ukončení nástavbových programů 2017-2018. Výstava byla instalována ve vestibulu Papežské koleje Nepomucenum v Římě. V den státního svátku 28. října 2018 ji zhlédli jak návštěvníci z Associazione Praga, tak i další hosté. Program akce naleznete zde.

Výstava Národního pedagogického muzea v Bristolu

V sobotu 16.6.2018 se v St. George Community Centre uskutečnil 1. československý den v Bristolu. Ředitelka NPMK PhDr. Markéta Pánková zde zahájila výstavu „Tady nová republika“. Česko-slovenská škola  Czech & Slovak School Bristol Stonožka  si tuto výstavu zapůjčila od Národního pedagogického muzea a knihovny. Paní Veronice Dvořáčkové, ředitelce Czech & Slovak School Bristol Stonožka, byly předány propagační brožury k této výstavě s přehledem nejdůležitějších dat ke vzdělávání během uplynulých 100 let a také odborné publikace vydané pedagogickým muzeem.
Setkání s krajany a dětmi se zúčastnily také zástupkyně české a slovenské ambasády ve Velké Británii a odpoledne proběhlo společného sázení lípy na oslavu 100. výročí vzniku Československa. Lípa byla zasazena v prostoru St George Park, ve kterém se nachází i komunitní centrum, kde se krajané pravidelně scházejí. Po zasazení české lípy všichni společně zazpívali českou, slovenskou a anglickou hymnu.

Výstava Národního pedagogického muzea v BristoluVýstava Národního pedagogického muzea v BristoluVýstava Národního pedagogického muzea v BristoluVýstava Národního pedagogického muzea v Bristolu

Associazione Praga připomněla 100. výročí vzniku Československa

Česká škola Řím využila nabídky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a ve dnech 3. – 17. března 2018 a uspořádala výstavu „Tady nová republika“. Výstava se konala v rámci oslav 100. výročí založení Československa pořádaných spolkem Associazione Praga a také v rámci nástavbového programu České školy Řím 2017–2018 „Osmička v československých dějinách XX. století“. Podrobnosti o průběhu akce si přečtěte v přiložené zprávě Výstava „Tady nová republika v České škole Řím“ (pdf, 41 kB).

Podívat se můžete i na pozvánku k výstavě (pdf, 3 MB).

Associazione Praga připomněla 100. výročí vzniku ČeskoslovenskaAssociazione Praga připomněla 100. výročí vzniku Československa

Výstava "Hurá do školy s Marií Terezií" v České škole Řím

Česká škola Řím slavnostně zahájila školní rok 2017/2018 v sobotu 30. září 2017. Při této příležitosti Associazione Praga, která je zřizovatelkou České školy, otevřela výstavu "Hurá do školy s Marií Terezií", kterou jí laskavě zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A Komenského v Praze. Výstava byla instalována v prostorách Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého, kde se konají sobotní setkání České školy i všechny důležité akce Associazione. Výstavu za dva dny navštívilo přes 200 zájemců: kromě dětí, žáků (zatím 40 zapsaných do projektu), rodičů a části členů a příznivců Associazione Praga, kteří výstavu navštívili v den zahájení školního roku, viděli výstavu také rektor Nepomucena Petr Šikula, vicerektor Roman Czudek, seminaristé, studenti a řada členů a příznivců z Associazione, kteří se v neděli 1. října v rámci "Svatováclavského dne" shromáždili ke slavnostní mši a slavnosti v zahradě Nepomucena.
Návštěvníci o výstavu projevili živý zájem a mnoho z nich kladlo zvídavé otázky.
Žáci prvního a druhého stupně České školy Řím shlédli výstavu po skupinách pod vedením svých vyučujících, které jim také objasnily některé aspekty tématu výstavy. Největší pozornost samozřejmě všichni věnovali školským reformám Marie Terezie. Práce s tématem výstavy pokračovala potom v jednotlivých třídách, kde se žáci věnovali práci s didaktickým testem věnovaným výstavě; kromě toho spontánně a se zájmem diskutovali o škole v dávných dobách a dnes.
Vedení Associazione Praga i České školy Řím hodnotí uspořádání výstavy velmi kladně; mimo jiné výstava oživila začátek školního roku a ještě více zdůraznila slavnostní charakter této události.
Děkujeme NPMK v Praze za poskytnutí výstavy a vedení Papežské koleje Nepomucenum za umožnění jejího uspořádání. A samozřejmě také všem, kteří výstavu navštívili a případně zapsali své dojmy do kroniky Associazione.

O této slavnostní události jsme byli informováni paní PhDr. Květoslavou Rubešovou z České školy Řím.

Výstava "Hurá do školy s Marií Terezií" v České škole ŘímVýstava "Hurá do školy s Marií Terezií" v České škole Řím

Po stopách Marie Terezie v Miláně

Projekt PO STOPÁCH MARIE TEREZIE V MILÁNĚ, který Česká škola Milán připravuje pro děti školního věku, je dlouhodobějšího charakteru a skládá se z několika samostatných akcí. Více podrobností si můžete přečíst na stránkách školy.

Návštěva Karla IV. v České škole Madrid

V České škole Madrid uspořádali k 700. výročí narození císaře Karla IV. výstavu, zapůjčenou  Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského. Výstava se konala dne 7. května 2016 v prostorách školy Iberidiomas (ul. Barbastro 2, Madrid) a to v době výuky dětí, aby si ji i rodiče a všichni příchozí mohli prohlédnout.  Výstava a celá akce o Karlu IV. měla hlavně mezi dětmi velký úspěch. Podrobnosti a zajímavosti o průběhu akce si přečtěte v následujícím souboru:  Císař Karel IV. v České škole v Madridu (pdf)

Návštěva Karla IV. v České škole Madrid

Papežská kolej Nepomucenum poskytuje zázemí České škole

V Papežské koleji Nepomucenum proběhlo slavnostní zakončení projektu Rok s Karlem IV., na kterém se podíleli žáci České školy Řím. Associazione Praga, krajanské sdružení, které školu provozuje, při té příležitosti udělilo čestné členství rektorovi koleje P. Petru Šikulovi, vicerektorovi P. Romanu Czudkovi a sestře Blance Drozdové SCB.

Papežská kolej Nepomucenum hostí Českou školu od jejího vzniku v roce 2011. Ředitelka školy, prof. Kateřina Zoufalová di Paola, poděkovala představitelům koleje za všestrannou podporu a za to, že se vytvářejí domov pro krajanské společenství žáků a jejich rodin.

700. výročí narození Otce vlasti připomněli žáci školy živými obrazy ze života Karla IV. (mladší žáci), na něž navázaly vtipně sehrané autorské scénky starších žáků. Projekt Rok s Karlem IV. pak uzavřela přednáška PhDr. Markéty Pánkové z Muzea Jana Amose Komenského v Praze, s nímž škola dlouhodobě spolupracuje.

Zdroj: RadioVaticana - Česká sekce Vatikánského rozhlasu , 14. 5. 2016

Aktivity pro děti k 700. výročí narození císaře Karla IV. Společná fotografie ze setkání s krajany ve Florencii.

Zahájení výstavy o Karlu IV. ve Florencii

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a ARCA – Amici della Repubblica Ceca a Česká škola ve Florencii  vás srdečně zvou na otevření putovní výstavy

KAREL IV. - ŽIVOT OTCE VLASTI / CARLO IV – LA VITA DEL PADRE DELLA PATRIA 

dne 30. dubna 2016 v 10.30  v prostorách Honorárního konzulátu České republiky pro Toskánsko,  via Umberto Maddalena 32/r (Novoli), Florencie.

Výstava byla připravena u příležitosti zahájení Roku s Karlem IV.

Akce se koná za laskavé podpory Honorárního konzulátu České republiky ve Florencii.

Pozvánka | Invito mostra Carlo IV (pdf)

Maestro dell'Altare di Třeboň: Immagine votiva di Jan Očko di Vlašim – dettaglio. Dalla monografia di Maestro dell'Altare di Třeboň, Karolinum 2013

Zapojte se do projektu Rok s Karlem IV.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského nabízí dětem a pedagogům z českých škol v zahraničí možnost zapojit se do projektu "Rok s Karlem IV. v české škole".

Karel IV. s manželkou pozdvihují ostatkový kříž. Nástěnná malba nadpraží, kaple sv. Kateřiny na Karlštejně (kolem 1357)

Karel IV. s manželkou pozdvihují ostatkový kříž

Zapojte se do projektu "Rok s J. A. Komenským pro děti"

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského nabízí dětem a pedagogům z českých škol v zahraničí možnost zapojit se do projektu "Rok s J. A. Komenským pro děti".

Obrázek vítězky Gina Maria Zaccheo  z Itálie, která namalovala heslo J. A. Komenského " Všechno nechť volně plyne, násilí budiž vzdáleno věcem."

Obrázek vítězky Gina Maria Zaccheo  z Itálie

Nabídka výstav k zapůjčení školám a kulturním institucím

Českým školám a kulturním institucím nabízíme možnost zapůjčení výstav.

Česká škola Řím - výtvarná soutěž Karel IV. - Otec vlasti

Účastníci z České školy Řím při Asociaci Praha se také zapojili do výtvarné soutěže českých a slovenských škol „KAREL IV. – OTEC VLASTI“ (k 700.výročí narození Karla IV.), pořádané hnutím „Stonožka“ – „Na vlastních nohou“ ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským. 

Výtvarná dílna, která se konala dne 10. června 2015, byla předpremiérou k celoročnímu nadstavbovému programu České školy Řím „Rok s Karlem IV.“ (ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze).

Ocenění výtvarných prací dětí ve škole v Římě

Třetí setkání českých škol v Itálii

Ve dnech 27. a 28. 2. 2015 se v Římě konalo třetí setkání českých škol v Itálii. Téma letošní konference bylo zaměřeno na “Specifika metodiky pro výuku českého jazyka a českých reálií u bilingvních česko-italských dětí žijících v Itálii - vyhodnocení zkušeností.”

Program setkání

Zápis

http://csbh.cz/novinky/treti-setkani-ceskych-skol-v-italii

Odkazy:

http://www.associazionepraga.it/