Pro děti

 • Písařský koutek (psaní brkem) – vyzkoušejte si psaní brkem a násadkou ve starých školních lavicích
   
 • Školní třídy (1. republika a socialismus) – připomeňte si doby (ne)dávno minulé
   
 • Fotokoutek (podle aktuální výstavy) – odneste si památku, která vám připomene zážitek v našem muzeu
   
 • Interaktivní obrazovky (s dobovými školními obrazy a starými vysvědčeními) – unikátní pomůcky z dob, kdy měli učitelé jen tabuli, křídu… a závěsné školní obrazy pro názorné vyučování
   
 • Aktuální akce s využitím vzdělávacích programů pro děti – nabídka je pestrá pro každý věk dětí a stupeň školy
   
 • Pracovní sešity – viz www.npmk.cz/pro-skoly/vzdelavaci-programy/muzeum
   
 • Psaní hlaholicí – najdete ve stálé expozici