Služby Pedagogické knihovny v období koronaviru

Otevírací doba knihovny od 1. 9. 2021:

Knihovna je v souladu s aktuálním mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví OTEVŘENA pro veřejnost v omezeném režimu (1 uživatel na 10 m²) za dodržování pravidel 3R (respirátory, rozestupy, ruce dezinfikovat)

od pondělí do pátku od 9,00 do 18,00 h :

  • Počet uživatelů v jednotlivých prostorách knihovny je omezen na: Půjčovna – 7 uživatelů, Všeobecná studovna – 9 uživatelů, Studovna Sukovy knihovny – 5 uživatelů.
  • Při vstupu do knihovny dodržujte pravidlo 3R - vstupujte pouze se zakrytým nosem a ústy respirátorem FFP2; dodržujte mezi sebou dvoumetrové rozestupy; dezinfikujte si ruce připravenou dezinfekcí.
  • Pobyt návštěvníků uvnitř prostor knihovny doporučujeme omezit na nezbytně nutnou dobu a místa ve studovnách si předem rezervovat na tel: 221 966 415.

I nadále můžete z domova využívat NOVINKY z oblasti služeb PK:

Databáze Taylor & Francis Social Science & Humanities Library

Díky účasti v projektu CzechELib se podařilo zakoupit přístup do významné zahraniční databáze Taylor & Francis Social Science & Humanities Library (SSH), která obsahuje více než jeden milion recenzovaných článků z téměř 1500 titulů časopisů z celé řady oborů (pedagogika, psychologie, sociologie, ale i muzeologie, pomocné vědy historické, teologie a mnoho jiných).

Pedagogická knihovna mimořádně umožňuje přístup pro registrované čtenáře do této databáze i mimo budovu Pedagogické knihovny. V případě zájmu, prosím, pište na e-mail pujcovna@npmk.cz .

Časopisy s volně dostupnými plnými texty

Protože nemůžete využít našich studoven - připravili jsme pro Vás seznam nejen odborných českých i zahraničních časopisů z našeho fondu s volně dostupnými plnými texty na svých webových stránkách (u některých jen výběrově roky, čísla nebo články).

Naši registrovaní uživatelé mají nyní možnost objednat si online kopie článků nebo části knih z fondu Pedagogické knihovny dle Ceníku PK (papírová kopie A4 á 2,- Kč plus poštovné cca 23,- Kč) se zaplacením předem po domluvě bezhotovostně na náš účet.

Využívat lze také rešeršní služby.

Z domova můžete také využít Digitalizované dokumenty z fondu PK:

  • Digitalizované učebnice -  výběr učebnic a čítanek pro různé druhy škol většinou z 19. a počátku 20. století (volně dostupné plné texty)
  • Digitalizované výroční zprávy – výběr výročních zpráv různých škol z let 1875 – 1939 (volně dostupné plné texty)

Databáze ERIC - Education Resources Information Cente (Institution of Education Sciences) - více než 1,6 milionu záznamů, odkazy na téměř 750 000 fulltextových dokumentů, pokrytí se datuje do roku 1966, tezaurus specifický pro vzdělávání obsahující více než 11 700 termínů

Děkujeme za pochopení, o dalších změnách Vás budeme průběžně informovat.

 

Výstavy o Boženě Němcové a Emilu Musil-Daňkovském podporují distanční výuku

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze nabízí od října 2020 v prostorách Pedagogické knihovny v Jeruzalémské ulici prohlídku dvou výstav: Božena Němcová: Odkaz díla Boženy Němcové v knižních sbírkách Pedagogické knihovny J. A. KomenskéhoEmil Musil-Daňkovský – nejen řídící učitel v Mokrém. Obě výstavy cílí jak na odborníky z řad pedagogů, tak na širší veřejnost. Více informací ZDE.