Univerzita třetího věku

„Péče o kulturní dědictví ve vzdělávacím kontextu“

Realizace vzdělávacího programu: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra dějin a didaktiky dějepisu; Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, odbor Pedagogická knihovna

Anotace:  Česká republika má velice rozmanité kulturní dědictví. Jaká je skutečná hodnota kulturního dědictví? A za jakou cenu jsme ochotni ho chránit? Jak souvisí ochrana kulturního dědictví s naší identitou? A proč některá místa, stavby či artefakty hýčkáme a na jiné zapomínáme? To jsou jen některé z otázek, kterými se budou zabývat odborné přednášky. Cílem programu je získat informace o vybraných tématech z oblasti péče a ochrany kulturního, paměťových institucí (muzea, galerie, knihovny) i vztahu výchovy a vzdělávání k Národnímu kulturnímu pokladu.

Cílová  skupina:  široká veřejnost (dospělí, senioři)

Délka programu:  celkem 10 lekcí (lekce trvá 90 minut) 

Vzdělávací oblast: celoživotní vzdělávání, prevence, osobnostní rozvoj 

Počet účastníků: max. 50 

Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského – přednáškový sál

Garant programu: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

 

Program na rok 2019:

 • 9. 10.   Dětský svět ve šlechtických rodinách - PhDr. Martina Indrová
 • 16. 10. Selské baroko jižních Čech - PhDr. Pavel Hájek
 • 23. 10. Dějiny odívání - PhDr. Kateřina Dryáková
 • 30. 10. Stoletá historie a fondy Pedagogické knihovny J. A. Komenského - PhDr. Marcela Petrovičová
 • 13. 11. Zámek Trója - prohlídka
 • 20. 11. Život Petra Voka z Rožmberka a jeho Řád lebky - Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
 • 22. 11. Praha 1606 – výstava
 • 4. 12. Karlštejn, Křivoklát – exkurze – PhDr. Kateřina Dryáková
 • 11. 12. Sběratelství ve šlechtických rodinách – PhDr. Martina Indrová
 • 18. 12. Kolo Štěstěny ve středověkém umění aneb Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře… - Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
 • 8. 1. Zámek Kynžvart a Metternich – Ing. Ondřej Cink

 


„Trénování paměti“

Anotace:  V rámci edukačního programu jsou procvičovány kognitivní neboli poznávací funkce prostřednictvím rozmanitých cvičení kombinujících různé způsoby vnímání, zpracování informací a zařazena jsou i cvičení s pohybem (asociace, antonyma, homonyma, synonyma, palindromy, akrostika a akronyma, hrátky s písmenky, hrátky s čísly, seznámení se s mnemotechnikami a kreativita při společných i individuálních cvičeních.)  Účastník obdrží základní informace o paměti, o tom, jak ji trénovat, jak se starat o mozek, jak je důležitá strava, spánek a duševní aktivita. Cílem je aktivovat co nejvíce mozkových center a drah.

 

Cílová  skupinaširoká veřejnost (dospělí, senioři)

Délka programu:  celkem 5 lekcí (lekce trvá 90 minut) 

Vzdělávací oblast: celoživotní vzdělávání, prevence, osobnostní rozvoj 

Výstupy: kognitivní zátěž, která udržuje mozek činorodým, a zároveň se stává pilířem budování náhradních, alternativních strategií při řešení problémů čili aktivní kognitivní rezervy. Kompenzace přirozeného úbytku duševní flexibility. Individuální i společná cvičení, písemný a ústní projev.

Počet účastníků: max. 20 

Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Garant programu: Anna Kratochvílová

Cena programu: 100,- Kč/ osoba/ celý kurz 

Kurzy se otevírají pro tři úrovně – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí

Termíny kurzů pro podzim 2019 / zima 2020:

1. Trénování paměti pro začátečníky 2: 
Studovna Sukovy knihovny, vždy pondělí dopoledne od 10.00 – 11.30 hodin v termínech 3.2.2020, 10.2.2020, 17.2.2020, 24.2.2020, 2.3.2020 (závěr).

3. Trénování paměti pro pokročilé 2. (pro účastníky minulých kurzů):
Přednáškový sál, vždy v pondělí od 16.00 – 17.30 hodin v termínech 3.2.2020, 10.2.2020, 17.2.2020, 24.2.2020, 2.3.2020 (závěr).

Přihláška ke stažení

Vyplněné přihlášky zašlete na adresu kratochvilova@npmk.cz, popřípadě lze přihlášku vyplnit na místě při první návštěvě kurzu.