Univerzita třetího věku

„Péče o kulturní dědictví ve vzdělávacím kontextu“

Realizace vzdělávacího programu: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra dějin a didaktiky dějepisu; Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, odbor Pedagogická knihovna

Anotace:  Česká republika má velice rozmanité kulturní dědictví. Jaká je skutečná hodnota kulturního dědictví? A za jakou cenu jsme ochotni ho chránit? Jak souvisí ochrana kulturního dědictví s naší identitou? A proč některá místa, stavby či artefakty hýčkáme a na jiné zapomínáme? To jsou jen některé z otázek, kterými se budou zabývat odborné přednášky. Cílem programu je získat informace o vybraných tématech z oblasti péče a ochrany kulturního, paměťových institucí (muzea, galerie, knihovny) i vztahu výchovy a vzdělávání k Národnímu kulturnímu pokladu.

Cílová  skupina:  široká veřejnost (dospělí, senioři)

Délka programu:  celkem 10 lekcí (lekce trvá 90 minut) 

Vzdělávací oblast: celoživotní vzdělávání, prevence, osobnostní rozvoj 

Počet účastníků: max. 50 

Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 – přednáškový sál

Garant programu: Mgr. Kateřina Sládková

Středa 14.30 – 16.45 h

Témata přednášek a exkurzí:

16. 9.               Přednáška - Pražské pomníky a zapomníky ve veřejném prostoru - PhDr. Kateřina Dryáková
23. 9.               Exkurze
30. 9.               Exkurze
14. 10.             Exkurze
21. 10.             Přednáška - Metody restaurování písemných památek - Bc. Eva Dryáková
11. 11.             Exkurze
18. 11.             Přednáška NPMK - PK Božena Němcová: Odkaz díla v knižních sbírkách Pedagogické knihovny (200. výročí narození Boženy Němcové) - Mgr. Dagmar Petišková, Ph.D.
25. 11.             Přednáška - Architektonické soutěže na dostavbu Staroměstské radnice - PhDr. Vladimír Czumalo
2. 12.               Přednáška - Karlštejn – nové poznatky ze stavebně historických průzkumů - Ing. Mgr. Jan Beránek, Ph.D.
9. 12.               Exkurze                      
13. 1.               Přednáška - Královská cesta - PhDr. Barbora Půtová

 


„Trénování paměti“

Anotace:  V rámci edukačního programu jsou procvičovány kognitivní neboli poznávací funkce prostřednictvím rozmanitých cvičení kombinujících různé způsoby vnímání, zpracování informací a zařazena jsou i cvičení s pohybem (asociace, antonyma, homonyma, synonyma, palindromy, akrostika a akronyma, hrátky s písmenky, hrátky s čísly, seznámení se s mnemotechnikami a kreativita při společných i individuálních cvičeních.)  Účastník obdrží základní informace o paměti, o tom, jak ji trénovat, jak se starat o mozek, jak je důležitá strava, spánek a duševní aktivita. Cílem je aktivovat co nejvíce mozkových center a drah.

Cílová  skupinaširoká veřejnost (dospělí, senioři)

Délka programu:  celkem 5 lekcí (lekce trvá 90 minut) 

Vzdělávací oblast: celoživotní vzdělávání, prevence, osobnostní rozvoj 

Výstupy: kognitivní zátěž, která udržuje mozek činorodým, a zároveň se stává pilířem budování náhradních, alternativních strategií při řešení problémů čili aktivní kognitivní rezervy. Kompenzace přirozeného úbytku duševní flexibility. Individuální i společná cvičení, písemný a ústní projev.

Počet účastníků: max. 20 

Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Garant programu: Anna Kratochvílová

Cena programu: 100,- Kč/ osoba/ celý kurz 

Kurzy se otevírají pro tři úrovně – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí