Univerzita třetího věku

„Trénování paměti“

Anotace:  V rámci edukačního programu jsou procvičovány kognitivní neboli poznávací funkce prostřednictvím rozmanitých cvičení kombinujících různé způsoby vnímání, zpracování informací a zařazena jsou i cvičení s pohybem (asociace, antonyma, homonyma, synonyma, palindromy, akrostika a akronyma, hrátky s písmenky, hrátky s čísly, seznámení se s mnemotechnikami a kreativita při společných i individuálních cvičeních.)  Účastník obdrží základní informace o paměti, o tom, jak ji trénovat, jak se starat o mozek, jak je důležitá strava, spánek a duševní aktivita. Cílem je aktivovat co nejvíce mozkových center a drah.

 

Cílová  skupinaširoká veřejnost (dospělí, senioři)

Délka programu:  celkem 5 lekcí (lekce trvá 90 minut) 

Vzdělávací oblast: celoživotní vzdělávání, prevence, osobnostní rozvoj 

Výstupy: kognitivní zátěž, která udržuje mozek činorodým, a zároveň se stává pilířem budování náhradních, alternativních strategií při řešení problémů čili aktivní kognitivní rezervy. Kompenzace přirozeného úbytku duševní flexibility. Individuální i společná cvičení, písemný a ústní projev.

Počet účastníků: max. 20 

Místo konání: Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Garant programu: Anna Kratochvílová

Cena programu: 100,- Kč/ osoba/ celý kurz 

Kurzy se otevírají pro tři úrovně – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí

Termíny kurzů pro podzim 2019 / zima 2020:

1. Trénování paměti pro začátečníky: 
Studovna Sukovy knihovny, vždy pondělí dopoledne od 10 – 11.30 hodin v termínech 30.9.2019, 7.10.2019, 14.10.2019, 21.10.2019 a 4.11.2019 (závěr).

2. Trénování paměti pro mírně pokročilé:
Studovna Sukovy knihovny, vždy pondělí dopoledne od 10 – 11.30 hodin:  3.2.2020, 10.2.2020, 17.2.2020, 24.2.2020 a 2.3. 2020 (závěr) 

3. Trénování paměti pro pokročilé (pro účastníky minulých kurzů):
Přednáškový sál, vždy v pondělí od 16 – 17.30 hodin: 30.9.2019, 7.10.2019, 14.10.2019, 21.10.2019 a 4.11.2019 (závěr).

Přihláška ke stažení

Vyplněné přihlášky zašlete na adresu kratochvilova@npmk.cz, popřípadě lze přihlášku vyplnit na místě při první návštěvě kurzu.