Výtvarná soutěž „Ilustrace pro Boženu N“

28. 2. 2020 – 10. 12. 2020

V roce 2020 si připomínáme 200. výročí narození spisovatelky Boženy Němcové, jejíž literární odkaz stále upoutává čtenáře napříč generacemi. S jejím dílem se čtenář setkává od nejútlejšího věku jak v domácím, tak i školním prostředí.

Pedagogická knihovna J. A. Komenského má bohatou sbírku historických školních učebnic, mezi něž patří Čítanka Boženy Němcové z roku 1911. V této čítance byl hlavní akcent kladen zejména na reprezentativní výběr ze spisovatelčina díla, avšak je zcela bez výtvarné složky.

Národní pedagogické muzeum a knihovna vyhlašuje výtvarnou soutěž „Ilustrace pro Boženu N“, jejímž cílem je vytvořit ilustrace k novém vydání Čítanky Boženy Němcové z roku 1911.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních uměleckých škol a českých škol v zahraničí.

Soutěž probíhá ve dvou kolech.

První kolo: 28. 2. 2020 – 30. 6. 2020
Druhé kolo: 3. 9. 2020 – 31. 10. 2020

V prvním kole se mohou soutěžící zúčastnit dvou soutěžních kategorií:

I. kategorie – ilustrace úryvku z Čítanky dle vlastního výběru soutěžícího;
II. kategorie – ilustrace iniciál úryvků v Čítance.

Ve druhém kole budou vybraní soutěžící vyzváni k ilustraci úryvku z Čítanky dle zadání vyhlašovatele.

Soutěžní práce budou posouzeny odbornou porotou. Vítězné ilustrace z prvního i druhého kola se stanou součástí nového vydání Čítanky Boženy Němcové a získají hodnotné ceny.

Ke stažení

Digitalizovanou původní podobu čítanky lze nalézt na https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:a1aeb900-79c8-11e4-93df-005056825209.