Naše slabikáře. Historie a současnost

31. 1. 2020 – 30. 6. 2021

Pedagogická knihovna J. A. Komenského připravila ze svých fondů výstavu věnovanou slabikářům, vycházejícím na našem území již od poloviny 16. století. V chronologickém přehledu ukazuje vývoj slabikáře od věroučného tisku po svébytnou dětskou knihu, „radostnou dětskou knížku, která by rozmlouvala s dítětem jako přítel“. Současnost našich slabikářů zastupuje část připravená nakladatelstvím Fraus, která se věnuje postupu vydání nového slabikáře. Návštěvník se tak seznámí i s úskalími, které mohou autory textů a ilustrací při vydání nové učebnice potkat.

Výstava je doprovodnou akcí k výstavě KOMenský v KOMiksu, kterou je možné zhlédnout v hlavních výstavních sálech muzea. Výstava se rovněž koná na počest Dne učitelů (28. 3. 2020).

Vzhledem k uzavření muzea z důvodu preventivních opatření proti šíření nemoci COVID-19 si můžete výstavu prohlédnout zde:

Galerie výstavních panelů

Ke stažení: