31. zasedání Sekce SDRUK pro bibliografii

26. 3. – 27. 3. 2019

Pedagogická knihovna J. A. Komenského hostí ve dnech 26. a 27. března tohoto roku 31. zasedání Sekce SDRUK pro bibliografii, kterého se účastní zástupci bibliografických pracovišť krajských vědeckých knihoven a specializovaných knihoven z celé ČR. Předmětem jednání sekce je např. spolupráce na budování národního systému české analytické bibliografie. Akce je součástí programu ke 100. výročí jejího založení.

Ke stažení