Mezinárodní vědecká konference

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Technická  univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uspořádaly 17. října 2016 konferenci

"Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání. Od Komenského nápravy věcí lidských k pedagogům, vychovatelům - humanistům v drama-tických událostech 20. století"

Mezinárodní konference připomněla společné úsilí mnoha vychovatelů a zapomenutých pedagogických osobností, které se zasadily o zachování lidské důstojnosti či znovunalezení lidské důstojnosti těch nejzranitelnějších - dětí v tragickém 20. století.