Mezinárodní konference Nová škola a nová výchova v nové Evropě

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK), Technická univerzita v Liberci a Pädagogische Hochschule Zürich ve spolupráci se Senátem ČR a pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy mezinárodní konferenci „Nová škola a nová výchova v nové Evropě“, která proběhne 20. a 21. září 2018. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tuto významnou akci zahájí PhDr. Jindřich Fryč, státní tajemník a PhDr. Markéta Pánková, ředitelka pedagogického muzea.

            Události roku 1918 přinesly nejenom vznik nových národních států, ale také hledání školských modelů odpovídajících situaci po světovém konfliktu a zároveň zohledňující kontinuitu společenského vývoje v nově vzniklých státech. Právě diskuse o nových cílech výchovy a vzdělávání ve světě probuzeném z „válečného černého snu“ do světa „nového, demokratičtějšího, sociálně spravedlivějšího pořádku“, a to v situaci mnohonárodnostních, kulturně a nábožensky různorodých států, zaznamenala největší proměny. Reformní koncepty výchovy tak oscilovaly mezi krajně levicovými, sociálně demokratickými, konzervativně křesťanskými a konzervativně národními „projekty“ až po nacionalisticky uzavřené či spirituálně opodstatněné představy. 

            Cílem konference, které se zúčastní odborníci z 12 evropských zemí a Ázerbajdžánu, je analyzovat koncepce reformy výchovy a společnosti, proměny pedagogické vědy a transfer vědeckých poznatků z oblasti pedagogiky mezi evropskými zeměmi a USA, roli školy v sociální otázce, modernizaci vyučovací procesu a rozvoj školské soustavy v nově vzniklých státech. 

            Po konferenci „Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus. Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství“, kterou Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Technická univerzita v Liberci uspořádaly v roce 2014, je tato konference v krátké době již druhá, která se věnuje velmi zajímavé problematice úsilí o reformu pedagogiky a školství v meziválečné Evropě, jež přináší mnohé inspiraci i dnešním pedagogům.

            V průběhu konference ocení ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského PhDr. Markéta Pánková medailí J. A. Komenského prof. Jürgena Oelkerse. Součástí doprovodného programu je i koncert hudebního uskupení Hot Sisters, během nějž zazní dobová meziválečná hudba.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 18
Praha 1
tel.: 257 533 455
web: www.npmk.cz

Kontakty:
Mgr. Magdaléna Šustová, vedoucí oddělení dějin školství, sustova@npmk.cz
PhDr. Markéta Pánková, ředitelka muzea,
tel. 602 376 195, 257 530 661, pankova@npmk.cz

Ke stažení