Výstavy NPMK v Senátu

Výstavy NPMK v prostorách Senátu

Senát Parlamentu České republiky, Mytologická chodba Valdštejnského paláce, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1.

Místo konání je přístupné veřejnosti. Pro přístup do Senátu Parlamentu ČR je nutné předložit průkaz totožnosti a počítat s časovou rezervou (prochází se bezpečnostvím rámem). Vstup je zdarma.

 

V Senátu jsme uspořádali tyto výstavy:

 

24.10.2015 - 17. 1. 2016

Mistr Jan Hus očima autorů učebnic dějepisu, čítanek a populárně naučné literatury z fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského

Cílem expozice bylo seznámit veřejnost s proměnami přístupu, pojetí a výkladů osoby Mistra Jana Husa, jak jsou podávány v didaktických publikacích v posledních více než sto letech. Zcela specifickým přínosem této výstavy byl pak pohled na mistra v současné literatuře pro děti a mládež.

Plakát k výstavě


 

26.8.2014 - 8.9.2014

Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939
Nacistická perzekuce českých studentů během druhé světové války

Výstava stručně připomínala klíčové děje z období Protektorátu, především se zaměřovala na osobnost Jana Opletala a události spojené s podzimem 1939. Tedy uzavření českých vysokých škol a následnou perzekuci cca 1200 vysokoškoláků v koncentračním táboře Sachsenhausen. Výstava obsahovala také příběhy vybraných studentů.

Tisková zpráva

 


 

Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018