Poradní orgány NPMK

V souvislosti se „Zhodnocením plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015“ zveřejňujeme: Rezortní interní protikorupční program Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (pdf).


Naše poradní orgány jsou čestnými členy a nepobírají žádnou odměnu.

Čí stránka: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019