Výstava "Hurá do školy s Marií Terezií" v České škole Řím

Česká škola Řím slavnostně zahájila školní rok 2017/2018 v sobotu 30. září 2017. Při této příležitosti Associazione Praga, která je zřizovatelkou České školy, otevřela výstavu "Hurá do školy s Marií Terezií", kterou jí laskavě zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A Komenského v Praze. Výstava byla instalována v prostorách Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého, kde se konají sobotní setkání České školy i všechny důležité akce Associazione.

Výstavu za dva dny navštívilo přes 200 zájemců: kromě dětí, žáků (zatím 40 zapsaných do projektu), rodičů a části členů a příznivců Associazione Praga, kteří výstavu navštívili v den zahájení školního roku, viděli výstavu také rektor Nepomucena Petr Šikula, vicerektor Roman Czudek, seminaristé, studenti a řada členů a příznivců z Associazione, kteří se v neděli 1. října v rámci "Svatováclavského dne" shromáždili ke slavnostní mši a slavnosti v zahradě Nepomucena.
Návštěvníci o výstavu projevili živý zájem a mnoho z nich kladlo zvídavé otázky.
Žáci prvního a druhého stupně České školy Řím shlédli výstavu po skupinách pod vedením svých vyučujících, které jim také objasnily některé aspekty tématu výstavy. Největší pozornost samozřejmě všichni věnovali školským reformám Marie Terezie. Práce s tématem výstavy pokračovala potom v jednotlivých třídách, kde se žáci věnovali práci s didaktickým testem věnovaným výstavě; kromě toho spontánně a se zájmem diskutovali o škole v dávných dobách a dnes.
Vedení Associazione Praga i České školy Řím hodnotí uspořádání výstavy velmi kladně; mimo jiné výstava oživila začátek školního roku a ještě více zdůraznila slavnostní charakter této události.
Děkujeme NPMK v Praze za poskytnutí výstavy a vedení Papežské koleje Nepomucenum za umožnění jejího uspořádání. A samozřejmě také všem, kteří výstavu navštívili a případně zapsali své dojmy do kroniky Associazione.

O této slavnostní události jsme byli informováni paní PhDr. Květoslavou Rubešovou z České školy Řím.

Kategorie: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019