Udělení medaile J. A. Komenského prof. Stanislavu Štechovi, ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy

Při příležitosti 425. výročí narození J. A. Komenského a také 730 reprízy VIVAT COMENIUS  - koncertního projektu jednoho z nejvýznamnějších programů A. Strejčka a Š. Raka, byla udělena medaile J. A. Komenského prof. Stanislavu Štechovi.

Medaile J. A. Komenského byla udělena prof. Štechovi za šíření odkazu J. A. Komenského a za podporu rozvoje Pedagogického muzea J. A. Komenského

Medaili vytvořil  Igor Kitzberger, jeden z nejvýznamnějších medailérů, sochařů v ČR a Evropě.

Při předávání ředitelka PhDr. Markéta Pánková řekla: „Nedáváme tuto medaili jako ministrovi, ale jako člověku, který celý svůj profesní život usiluje o nápravu věcí lidských ve svém oboru v duchu odkazu Komenského. Tímto gestem chceme prof. S. Štechovi poděkovat za to, že má odvahu šířit odkaz Komenského. Ani sám Komenský to neměl lehké, když prosazoval reformu školství  a  vytvářel základy moderní pedagogiky  a předkládal  návrhy na zlepšování řízení věcí lidských.“

Fotky z večera 5. 10. 2017 v NPMK, Vivat Comenius

Kategorie: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019