Konference VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V POUTECH TOTALITÁRNÍHO MYŠLENÍ A SYSTÉMŮ

Ve dnech 1.-2. června 2015 pořádá NPMK, MŠMT ČR a Technický univerzita v Liberci mezinárodní vědeckou konferenci Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systémů.

Konferenci udělil osobní záštitu PhDr. Marcel Chládek, MBA., ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Konference se bude konat v Liberci.

Konference chce na vybraných příspěvcích tematizovat:

  • nebezpečí a nepřátele otevřené společnosti, ale i propagátory ‚nových revolučních výchovných koncepcí vedoucích ve dvacátém století k novému člověku‘
  • empirické příklady osobností a jejich pedagogického myšlení, ale i analýzy školských institucí, mládežnických organizací, které se shlédly v hledání ‚nové lepší‘, ‚zdravé‘, ‚pravé’ či ‚přirozené‘ výchovy a vzdělávání a přitom čerpaly z nebezpečného zdroje totalitárního myšlení
  • nebezpečné výchovné příklady s totalitarizujícími tendencemi v současné diskusi

Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit u Mgr. Magdalény Šustové – sustova@npmk.cz.

V rámci konference budou pokřtěny i dvě knihy, které byly v posledních dnech vydány ve spolupráci s nakladatelstvím Academia, a sice „Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě. Profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty“ a „Meziválečná školská reforma v Československu“.
Obě knihy můžete zakoupit v muzejním obchodě.

Ke stažení:

Kategorie: 
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019