O projektu

Myšlenka akce SUK – Čteme všichni vznikla v roce 1992, kdy vrcholily změny na českém knižním trhu. Vznikaly desítky nakladatelství, která se chtěla zabývat vydáváním knih pro děti a mnohá z nich začínala svou činnost reedicemi osvědčených prvorepublikových titulů (Kája Mařík, Marbulínek). Většina těchto nakladatelů kontaktovala Sukovu studijní knihovnu literatury pro mládež, jedno z pracovišť Pedagogické knihovny J. A. Komenského se žádostí výpůjčky příslušných titulů, případně se žádostí o tipy na tituly, které je možno vydat. V té době neexistoval žádný současný průzkum, natož výzkum četby dětí, a zároveň Klub mladých čtenářů při nakladatelství Albatros zásadně omezil rozsah své činnosti, takže reflexe nových dětských knih po několik let chyběla.

Pracovníky Sukovy knihovny velmi zajímalo, jak na současný stav ve vydávání knih pro děti reagují ti, jimž je produkce nakladatelství určena, a proto jsme hledali jednoduchý způsob, jak zjistit, jestli děti čtou a co. Forma ankety o nejoblíbenější nebo nejčtenější dětskou knihu roku se nám jevila jako nejschůdnější. Oslovili jsme všechny účastníky procesu vzniku knihy a jejího rozšíření mezi adresáty, tedy nakladatele, spisovatele, ilustrátory, knihkupce, děti a pedagogickou veřejnost se žádostí o spolupráci na anketě. Celou akci jsme nazvali SUK – Čteme všichni. Název je odvozen od jména profesora Františka Václava Suka, předního prvorepublikového teoretika a historika v oblasti literatury pro mládež a zakladatele největší vědecké knihovny literatury pro děti a mládež, Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež, jednoho z pracovišť Pedagogické knihovny J. A. Komenského.

První ročník akce se konal v roce 1993. Slavnostní vyhodnocení akce spolu s předáváním cen úspěšným titulům za přítomnosti spisovatelů, ilustrátorů a zástupců dětských čtenářů se první tři ročníky konalo při příležitosti Mezinárodního dne dětí, poté byl termín posunut na Mezinárodní den dětské knihy (2. dubna - výroční narození H. Ch. Andersena). Akci od počátku výrazně podpořili tvůrci knih pro děti, v prvních ročnících se vyhodnocení ankety účastnili například František Nepil, Martina Drijverová, Jiří Žáček, Iva Procházková, Jiří Winter–Neprakta a mnozí jiní.

Vedle ceny dětí, která se udílela na základě součtu hlasů do ankety zaslaných, jsme iniciovali udílení Ceny učitelů, která se od počátku odlišovala. Chtěli jsme, aby učitelé oceňovali nově vzniklé tituly českých autorů. Oslovili jsme proto školy, které s námi na různých projektech spolupracovaly se žádostí o delegování učitelů českého jazyka do poroty, která by knihy k ocenění vybírala. Cena učitelů tedy byla od počátku cenou porotní. V roce 2009 byla akce SUK – čteme všichni začleněna do resortního projektu Podporujeme čtenářskou gramotnost a cena učitelů byla změněna na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za přínos k rozvoji dětského čtenářství.

Anketní ceny se udělují ve třech kategoriích: Cena dětí, Cena knihovníků a Cena Noci s Andersenem. V prvních dvou kategoriích se udělují ceny titulům umístěným na prvních třech místech, cenu Noci s Andersenem získává titul, pro nějž hlasovalo nejvíce dětí nocujících v knihovnách o Noci s Andersenem. Ankety se každoročně účastní v průměru 4 000 dětských čtenářů z celé republiky.

Anketa  SUK - Čteme všichni je pravidelně vyhlašována v prosinci a probíhá od ledna do března, slavnostní vyhodnocení se koná obvykle začátkem dubna při příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy, který připadá na 2. dubna - výročí narození H. Ch. Andersena. Cenu tvoří grafický list výtvarnice Naděždy Potůčkové a získává jej autor, ilustrátor i nakladatel úspěšného titulu.

 

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019