Výstavy (krátkodobé) Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v roce 2018

Název výstavy: Nová škola v nové republice

Místo konání: přízemí muzea

Termín začátku: 1. února 2018
Termín konce: 31. prosince 2018

Výstava „Nová škola v nové republice“ však veřejnosti odhaluje méně známé podrobnosti meziválečného školství. Snahou výstavy je přiblížit stav školství na Slovensku a Podkarpatské Rusi, který se značně lišil od rozvinuté školské sítě v Čechách a na Moravě. Dále jsou to především snahy o změnu stylu výuky spjaté s profesorem Václavem Příhodou – tzv. příhodovská reforma, která začala být testována v roce 1929. Soustředila se především na nahrazení frontálního způsobu výuky a aktivizaci žáků, kteří si vyhledávali informace, učili se samostatně a podíleli se i na samosprávě školy.


Název výstavy: Tady nová republika

Místo konání: přízemí muzea

Termín začátku: 1. února 2018
Termín konce: 31. prosince 2018

Výstava „Tady nová republika“ stručně shrnuje základní údaje o meziválečném Československu, a to formou vhodnou především pro dětské návštěvníky. 

 

Čí stránka: 
Datum zastarání: 
20 119
Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018