Studovny

Studovat v PK může kdokoli starší 15 let, s platným průkazem PK (viz Chci být uživatelem). V knihovně je možné studovat dokumenty z fondu PK i vlastní donesené materiály.

Ve všeobecné studovně a studovně specialních fondů je k dispozici volně přístupný fond příručních knihoven. Většinu dokumentů z fondu PK je nutno expedovat z uzavřených skladišť na základě objednávek.

 

Expediční lhůta se liší podle uložení dokumentu:

 • lokace PK - publikace uložená přímo v budově PK - cca 15 min.
 • lokace Depozitář - publikace je uložená v mimopražském depozitáři, do kterého se jezdí 1x týdně v úterý, publikace jsou k dispozici v půjčovně od cca 14:00 hod a ve studovnách ve středu od 9:00 hod.

Knihy objednané mezi 11:30 - 12:00 budou expedovány po 12. hodině. Knihy objednané po 17:45 budou expedovány druhý den.


Pedagogická knihovna, všeobecná studovnaVšeobecná studovna

 • volně přístupný fond knih z příruční knihovny (výběr z oborů - filozofie, sociologie, rodinná výchova, psychologie, pedagogika, speciální pedagogika, rizikové a antisociální chování, vyučování, vzdělávání, ekonomie, politologie, právo, informace a další)
 • volně přístupný fond českých a zahraničních časopisů (periodik) – aktuální čísla odebíraných periodik a výběrově vázané starší ročníky
 • prezenční studium objednaných knih (knihy s možností půjčení pouze „do studovny“) – připravené ke studiu po dobu 1 měsíce (lze prodloužit)
 • informace o fondu a dostupnosti periodik v PK
 • reprografické služby pro registrované čtenáře PK
 • přístup k internetu a k online katalogu PK
 • WiFi - bezdrátové připojení k internetu (s možností práce s vlastními notebooky a mobilními zařízeními) viz Pokyny pro využívání výpočetní techniky v Pedagogické knihovně J. A. Komenského
 • služby

Studovna specialních fondů

Pedagogická knihovna, studovna specializovaných fondů

 • volně přístupný fond učebnic pro základní a střední školy (s platnou doložkou MŠMT) a fond knih z příruční knihovny (výběr z oborů - předškolní výchova, 1. třída, ČJ pro cizince, maturita a přijímací zkoušky, metodiky, přírodní vědy, zeměpis, hry, mytologie, lidové zvyky, antropologie, umění, dějiny)
 • volně přístupný fond vybrané komeniologické literatury příruční knihovny a prezenční studium objednaných knih z fondu komeniologické literatury
 • objednávání rešerší (viz rešeršní služby)
 • reprografické služby pro registrované čtenáře PK
 • přístup k internetu a k online katalogu PK
 • WiFi - bezdrátové připojení k internetu (s možností práce s vlastními notebooky a mobilními zařízeními) viz Pokyny pro využívání výpočetní techniky v Pedagogické knihovně J. A. Komenského
 • služby
Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018