Novinky a publikace


Výběr z nových knih

Pedagogika

2018: listopad – říjen – září - červenec/srpen - červen květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad - říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únor - leden

2016: prosinec - listopadříjen - září - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červen květen – dubenbřezen – únor (PDF)

2014: listopad (PDF) – říjen (PDF) – září (PDF) – červenec-srpen (PDF) – červen (PDF) – květen (PDF) – duben (PDF) – březen (PDF) – únor (PDF) – leden (PDF)

2013: listopad-prosinec (PDF) • říjen (PDF) • září (PDF) • červenec-srpen (PDF) • červen (PDF) • květen (PDF) • duben (PDF) • březen (PDF) • únor (PDF) • leden (PDF)

2012: prosinec (PDF)listopad (PDF)říjen (PDF)září (PDF) • červenec/srpen (PDF) • červen (PDF) • květen (PDF) duben (PDF)březen (PDF) • únorleden

2011: prosineclistopad

Psychologie

2018: listopad říjen – září - červenec/srpen - červen květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad - říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únor - leden

2016: prosinec - listopad - říjen - září - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červen květen – duben březen – únor (PDF)

2014: listopad (PDF) – říjen (PDF) – září (PDF) – červenec-srpen (PDF) – červen (PDF) – květen (PDF) – duben (PDF) – březen (PDF) – únor (PDF) – leden (PDF)

2013: listopad-prosinec (PDF) • říjen (PDF) • žáří (PDF) • červenec-srpen (PDF) • červen (PDF) • květen (PDF) • duben (PDF) • březen (PDF) • únor (PDF) • leden (PDF)

2012: prosinec (PDF) listopad (PDF) říjen (PDF) září (PDF)červenec/srpen 2012 (PDF) • červen 2012 (PDF) • květen 2012 (PDF) duben 2012 (PDF) březen 2012 (PDF) • únor 2012 leden 2012

2011: prosinec 2011listopad 2011

Ostatní

2018: listopad říjen – září - červenec/srpen - červen květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad - říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únor - leden

2016: prosinec - listopad - speciálříjen - září - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červen květen – duben březen – únor (PDF)

2014: listopad (PDF) – říjen (PDF) – září (PDF) – červenec-srpen (PDF) – červen (PDF) – květen (PDF) – duben (PDF) – březen (PDF) – únor (PDF) – leden (PDF)

2013: listopad-prosinec (PDF) • říjen (PDF) • září (PDF) • červenec-srpen (PDF) • červen (PDF) • květen (PDF) • duben (PDF) • březen (PDF) • únor (PDF) • leden (PDF)

2012: prosinec (PDF) • listopad (PDF) • říjen (PDF) • září (PDF) • červenec/srpen 2012 (PDF) • červen 2012 (PDF) • květen 2012 (PDF) duben 2012 (PDF)březen 2012 (PDF) • únor 2012 leden 2012

2011: prosinec 2011listopad 2011


Výběr z knih pro děti a mládež

První čtení

2018: listopad říjen – září - červenec/srpen - červenkvěten - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad - říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únor - leden

2016: prosinec - listopad - říjen -  září - stěhování knihovnybřezen - únorleden (PDF)

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – duben březen  únor – leden

2014: ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec srpen záříříjenlistopadprosinec

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2012: prosinec 2012listopad 2012říjen 2012září 2012srpen 2012červenec 2012červen 2012květen 2012 duben 2012březen 2012únor 2012leden 2012

2011: listopad 2011říjen 2011

Knihy pro 1. stupeň ZŠ

2018: listopad říjen – září - červenec/srpen - červen květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad - říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únor - leden

2016: prosinec - listopad - říjenzáří - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – dubenbřezen – únor – leden

2014: ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec srpen záříříjenlistopadprosinec

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětenduben březenúnorleden

2012: prosinec 2012listopad 2012říjen 2012září 2012srpen 2012červenec 2012červen 2012květen 2012 duben 2012březen 2012únor 2012leden 2012

2011: listopad 2011říjen 2011

Knihy pro 2. stupeň ZŠ

2018: listopad říjen – září -červenec/srpen - červen květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad - říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únor - leden

2016: prosinec - listopad - říjen - září - stěhování knihovnybřezenúnorleden (PDF)

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – duben březen  únor – leden

2014: ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec srpen záříříjenlistopadprosinec

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2012: prosinec 2012listopad 2012říjen 2012září 2012srpen 2012červenec 2012červen 2012květen 2012 duben 2012březen 2012únor 2012leden 2012

2011: listopad 2011říjen 2011

Naučná literatura

2018: listopad říjen – září - červenec/srpen - červen květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad - říjen - září - červenec/srpen - červen - květen -duben - březen - únorleden

2016: prosinec - listopad - říjen - září - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – duben březen  únor – leden

2014: ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec srpen záříříjenlistopadprosinec

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2012: prosinec 2012listopad 2012říjen 2012září 2012srpen 2012červenec 2012červen 2012květen 2012 duben 2012březen 2012únor 2012leden 2012

2011: listopad 2011říjen 2011

Přečtěte si s dětmi

2018: listopad říjen – září - červenec/srpen - červen květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad - říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únorleden

2016: prosinec - listopad - říjen - září - stěhování knihovnybřezenúnorleden

2015: prosinec listopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen  duben březen  únor – leden

2014: ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenec srpen záříříjenlistopadprosinec

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezen únorleden

2012: prosinec – listopad – říjen – září – srpen – červenec – červen – květen duben – březen – únor – leden

2011: listopad – říjen


Aktuální bibliografické informace

Informace z českých časopisů

2018: listopad říjen – září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad – říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únorleden

2016: prosinec - listopad - říjen - září - stěhování knihovnydubenbřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – duben březen – únor – leden

2014: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

Informace pro řídící pracovníky ve školství

2012: červen 2012květen 2012duben 2012 březen 2012únor 2012leden 2012prosinec 2011listopad 2011

Informace ze zahraničních časopisů

2018: listopad říjen – září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únor - leden

2017: prosinec - listopad – říjen - září - červenec/srpen - červen - květen - duben - březen - únorleden

2016: prosinec - listopad - říjen září - stěhování knihovnydubenbřezenúnorleden

2015: prosineclistopadříjenzáří - srpen - červenec červen květen – duben březen – únor – leden 

2014: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezenúnorleden

2013: prosineclistopadříjenzářísrpenčervenec červenkvětendubenbřezenúnorleden

2012: červen 2012květen 2012duben 2012 březen 2012únor 2012leden 2012prosinec 2011listopad 2011


Tematické rešerše

Šikanování (06-2018)

Znakový jazyk v komunikaci a vzdělávání neslyšících (12-2017)

Finanční gramotnost a finanční vzdělávání (10-2017)

Moderní metody výuky zeměpisu (01-2017)

Školní projekty s prvky zážitkové pedagogiky (11-2016)

Komunikační dovednosti a mluvený projev učitele (12-2015); Záškoláctví (10-2015); Badatelsky orientovaná výuka (06-2015)

Portfolio a jeho využití v hodnocení žáků, studentů i učitelů (12-2014); Studenti s poruchami učení na vysokých školách (10-2014); Výchova k pohybu (06-2014)

E-knihy a e-čtečky a jejich pedagogické uplatnění (12-2013); Poruchy řeči v předškolním věku a jejich náprava (10–2013); Povinná výuka druhého jazyka na ZŠ (07-2013)

Firemní mateřské školky (12-2012); Lesní školky (10-2012); Děti cizinců na základní škole (06-2012); Syndrom vyhoření (01-2012)

Školní knihovny (11-2011); Didaktické využití počítače ve výuce matematiky (09-2011); Celoživotní vzdělávání (06-2011); Autismus u dětí (05-2011); Motivace učení na ZŠ (03-2011)


Ekonomika školství

Ekonomika školství v zahraničí za rok 2017

Ekonomika školství v ČR 2017

Ekonomika školství v zahraničí za rok 2016

Ekonomika školství v ČR 2016

Ekonomika v školství v zahraničí za rok 2015

Ekonomika školství v ČR 2015

Ekonomika v školství v zahraničí za rok 2014

Ekonomika školství v ČR 2014

Ekonomika v školství v ČR za rok 2013

Ekonomika v školství v zahraničí za rok 2013

2012 (pdf); Ekonomika školství v zahraničí 2012

2011 (ve formátu HTML) ; Ekonomika školství v zahraničí za rok 2011

2010 (ve formátu PDF)

2009 (ve formátu PDF)

2008 (ve formátu PDF, obsah, rejstřík, tiráž)


Publikace vydané v PK

Ivana Hutařová: Co četly v roce 2010 české děti : knihy oceněné v soutěžích SUK - Čteme všichni, Magnesia litera, Zlatá stuha

Ivana Hutařová: Co četly v roce 2009 české děti : knihy oceněné v soutěžích SUK - Čteme všichni, Magnesia litera, Zlatá stuha

NPKK: 90 let Národní pedagogické knihovny Komenského

Ivana Hutařová: Co četly v roce 2008 české děti : knihy oceněné v soutěžích SUK - Čteme všichni, Magnesia litera, Zlatá stuha

Roman Giebisch: Historické učebnice hudební výchovy a zpěvníky ve fondu SPKK z let 1808-2001

Ivana Hutařová: Oceněné knihy pro děti a mládež v roce 2007 v soutěžích SUK - Čteme všichni, Magnesia litera, Zlatá stuha


Komeniologická literatura

2017, 2016 (PDF), 2015 (PDF); 2014 (PDF); 2013 (html); 2012 (html); 2011 (ve formátu HTML); 2010 (ve formátu PDF); 2009 (ve formátu PDF); 2008 (ve formátu PDF); 2007 (ve formátu PDF); 2006 (ve formátu PDF); 2005 (ve formátu PDF)

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018