Fond učebnic a vysokoškolských skript

S budováním konzervačního fondu učebnic a vysokoškolských skript se začalo po roce 1953. Díky daru Ministerstva školství, věd a umění (MŠVU), Ministerstva vnitra a nakladatelství SPN se mohla uskutečnit myšlenka speciálního referátu učebnic a skript k potřebě studia odborné i laické veřejnosti. Postupně byla kompletována unikátní sbírka historických učebnic 19. a 20. století. V současnosti je v konzervačním fondu učebnic a skript odhadem přes 60 tisíc svazků českých (do roku 1993 i slovenských) učebnic všech typů a stupňů škol ve všech, i nezměněných, vydáních. Knihovna vlastní i několik vzácných tisků z 18. století.

Fond je dostupný prostřednictvím online katalogu.

Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2019