Den architektury

Pedagogická knihovna J. A. Komenského v rámci 7. ročníku festivalu Den architektury, který se letos se uskutečnil 30. září až 4. října, připravila výběrové rešerše monografií ve fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského a záznamů článků v časopise v databázi Pedagogické knihovny J. A. Komenského, na téma Architektura a urbanismus. Dále ukázky knih o architektuře a urbanismu z fondu Pedagogické knihovny a Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež. Výběr knih je umístěn ve vitríně ve 2. návštěvnickém patře knihovny.

Dne 4. 10. 2017 se bude konal Den otevřených dveří v Pedagogické knihovně - komentované prohlídky v nově zrekonstruovaném sídle knihovny.
 

Kategorie: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018